Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

HORKÉ LETNÍ DNY - PITNÝ REŽIM

Vážení rodiče,
prosíme, abyste v těchto horkých letních dnech dětem do MŠ přinesli podepsanou láhev s pitím, kterou si děti budou brát na pobyt venku (procházky, pobyt na školní zahradě). Láhev ponechte ve skříňkách dětí.

Děkujeme

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V ZŠ VLÁRA

Vážení rodiče,
na Vámi nahlášených e-mailových adresách naleznete podrobné informace k prázdninovém provozu školní družiny v ZŠ Vlára.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH V ZŠ MALÉ POLE A V ZŠ VLÁRA:

Vážení rodiče,
děti na prázdninový provoz ve školních družinách budou potřebovat: přezůvky, náhradní oblečení, vhodné oblečení a obuv vzhledem k počasí, láhev na pití.

Stravování

Děti, které budou navštěvovat školní družinu v ZŠ Malé Pole se budou stravovat v jídelně MŠ Slavičín, Malé Pole.
Děti, které budou navštěvovat školní družinu v ZŠ Vlára se budou stravovat v jídelně ZŠ Vlára.

Program

Veškerý program pro děti připravují vychovatelky v družinách a můžete se na ně s jakýmikoliv dotazy obrátit.

Provozní doba

Provoz školních družin bude probíhat od 6.00 do 15.30.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MŠ SLAVIČÍN (MALÉ POLE I VLÁRA)

Vážení rodiče,

děti na prázdninový provoz budou potřebovat: přezůvky, náhradní oblečení, vhodné oblečení a obuv vzhledem k počasí.

Ve vestibulu školy najdete od 30.6. seznamy dětí a určenou třídu, kterou bude Vaše dítě přes prázdniny navštěvovat.

Každé dítě bude mít označené místo, kde si bude v šatně odkládat své oblečení.

Provoz v Mateřských školách bude probíhat od 6.00 do 15.30.

 

VŠECHNY RODIČE DŮRAZNĚ ŽÁDÁME, ABY ČITELNĚ PODEPSALI VEŠKERÉ OBLEČENÍ DĚTÍ. NEPODEPSANÉ OBLEČENÍ USCHOVÁME DO KRABICE NA OKNĚ V ŠATNĚ A V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE ROZEBRÁNO DO 14 DNÍ OD NÁLEZU, VĚNUJEME HO NA CHARITU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

__________________________________________________________________________________________

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MŠ

Vážení rodiče, v menu "Zápis do MŠ" najdete odkaz na virtuální prohlídku MŠ. 

Přejeme Vám příjemné shlédnutí smiley

 

 

POKYNY PRO RODIČE

 • dospělí se v prostorách školy budou pohybovat vždy po nezbytně nutnou dobu při předání a vyzvednutí dítěte

 • dítě s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšené teplotě, kašlem, rýmou...nebude v žádném případě přijato a ani nesmí do školy vstoupit

 

PROVOZ ŠKOLY

 • provoz MŠ v režimu 6,00 – 16,00 hodin pracoviště Dlouhá 470 i Hrádek 148

 • děti si okamžitě po příchodu do tříd nejprve důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem

 • roušky zůstanou uloženy v sáčku označeném jménem v osobní šatní skříňce každého dítěte, děti ani ostatní personál je v prostorách školy mít nemusí.

 • vzdělávací aktivity budou organizovány  co nejvíce venku v areálu MŠ

 • v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci , proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.

 • děti nebudou nosit žádné hračky z domu, ani na spaní.

 • školní stravování bude probíhat v běžném režimu
   

PŘÍZNAKY COVID 19

Pokud se u dítěte objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, umístí se do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva školství bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti se přemístí do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

Další pokyny můžete sledovat na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

s poděkováním  ředitelka školy

 

ZPŮSOBY OMLOUVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ PRO POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU

Omlouvání pro stravování se řídí pravidly pro celou mateřskou školu.

Vždy je nutné omluvit dítě ze stravy nejpozději do 8,00 hodin na daný den i na následující dny.

Omlouvání docházky pro povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce má povinnost:

 • Zajistit řádnou docházku svého dítěte do mateřské školy – docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí 4 hodiny denně – tedy od 8.00 – 12.00 hodin. Na dobu všech prázdnin se povinná docházka nevztahuje.

 • Dítě musí být omluveno v den nepřítomnosti s uvedením důvodu nepřítomnosti paní učitelce nebo ředitelce, a to osobně nebo telefonicky. Omluva musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, přesná data, ke kterým se omluva vztahuje a důvod omluvy.

 • Třídní učitelky evidují školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují třídní učitelky ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci či nedostavení se rodiče na pohovor v daném termínu ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte OSPODu (Orgánu sociálně-právní ochrany dětí - § 34a odst. 4).

 • Telefonní čísla pro omluvy nebo pozdní příchody jsou uveden na webových stránkách školy. Pracoviště MŠ Dlouhá viz úvodní stránka, pracoviště MŠ Hrádek viz úvodní stránka.

 • Tento dokument je  přílohou školního řádu.